viernes, 22 de septiembre de 2023

Invitacion al Reto Craftlandia 16 - Invitation to Craftlandia Challenge 16 - Craftlandia πρόκληση 16    Reto Craftlandia 16            Craftlandia Challenge 16                Craftlandia Πρόκληση 16

Bienvenidos al Reto Craftlandia 16
Welcome to Craftlandia Challenge 16
Καλώς ήρθατε στην Craftlandia Πρόκληση 16

Las anfitrionas somos Mia, Ayla y yo,
Nuestro tema es "BUHOS Y/O PUERCO ESPIN"

Hosts are MiaAyla and me.
Our theme is "OWLS AND/OR HEDGEHOGS

Οικοδέσποινες είναι η MiaAylaAyla και εγώ.
Το θέμα μας είναι "ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ ΚΑΙ/Η ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΙ"

Tambien puedes leer sobre el reto en los blogs de Mia y Ayla.
                       

Prizes/Premios (given by Mia/Otorgados por Mia):
δοσμένα από τη Μία


1st prize:/ 1er Premio:/ 1ο βραβείο:
Tote bag with handmade bow (made by Mia)

2nd prize: / 2do Premio:/ 2ο βραβείο:
Tote bag with handmade bow (made by Mia)3rd prize: / 3er Premio: /3ο βραβείο:
Tote bag with handmade bow (made by Mia)
Creacion de Mia para inspirarte
Mia's creation for some inspiration
Η δική μου δημιουργία για να εμπνευστείτε

Ψηφιακή δημιουργία / Digital layout
Used: Gecko Galz images / paper, free google lace / stitching / frame.
Computer generated sentiment


Creacion de Diana para inspirarte
Diana's creation for some inspiration
Η δημιουργία της Diana για να εμπνευστείτεCreacion de Ayla para inspirarte
Ayla's creation for some inspiration
Η δημιουργία της Ayla για να εμπνευστείτε

Información del reto:
Se publicará un nuevo reto el 22 de marzo, 22 de junio, 22 de septiembre y 22 de diciembre (4 veces al año).
Tienes hasta el día 12 del mes siguiente a las 10 pm hora griega (9 pm hora española - 3 am hora de Nueva York) para ingresar tus creaciones.
El ganador y el Top3 se anunciarán el día 22 del mes siguiente. Contáctanos dentro de las dos semanas siguientes para reclamar tu premio.
El ganador será elegido a través de Random.org. Los anfitriones seleccionarán Top3.
El ganador recibe un premio y una insignia. Top3 recibe una insignia. Todos los participantes reciben una insignia de participación.
No recibirás ningún comentario por participar en nuestro desafío (no a menos que los anfitriones tengan tiempo para hacerlo).

Challenge Info:
A new challenge will be posted in March 22, June 22, September 22 and December 22 (4 times a year).
You have until the 12th of the following month, 10 pm Greek time (9 pm Spanish time) to enter your creations.
Winner and Top3 will be announced on the 22nd of the following month. Contact us within two weeks to claim your prize.
Winner will be picked through Random.org. Top3 will be selected by the design team.
Winner gets a prize and a badge. Top3 get a badge. All participants get a badge of participation.
You will not receive any comments for entering our challenge (not unless the members of the design team have time to).

Πληροφορίες για την Πρόκληση:
Μια νέα πρόκληση θα δημοσιεύεται στις 22 Μαρτίου, 22 Ιουνίου, 22 Σεπτεμβρίου και 22 Δεκεμβρίου (4 φορές το χρόνο).
Έχετε μέχρι την 12η του επόμενου μήνα, 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας (9 το βράδυ ώρα Ισπανίας) για να εισάγετε τις δημιουργίες σας.
Ο/Η νικητής/τρια και οι Top3 θα ανακοινώνονται στις 22 του επόμενου μήνα. Επικοινωνήστε μαζί μας εντός δύο εβδομάδων για να διεκδικήσετε το βραβείο σας.
Ο/Η νικητής/τρια θα επιλέγεται μέσω του Random.org. Οι Top3 θα επιλέγονται από την ομάδα σχεδιαστών.
Ο/Η νικητής/τρια λαμβάνει το βραβείο και ένα σήμα. Οι Top3 λαμβάνουν ένα σήμα. Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν ένα σήμα συμμετοχής.
Δεν θα λάβετε σχόλια για τη συμμετοχή σας στην πρόκλησή μας (εκτός αν τα μέλη της ομάδας σχεδιασμών έχουν το χρόνο για να το κάνουν).

Reglas:
Tu proyecto debería ser una nueva creación. Sin vinculación posterior, por favor.
Puedes crear cualquier proyecto que desees (tarjetas, diseños de álbumes de recortes, técnicas mixtas, proyectos digitales, arte alterado, pinturas en lienzo, costura, tejido, crochet, etc.). Se aceptan todas las artesanías. Siempre que sigas el tema, puedes ingresar.
Tu entrada debe ser obra tuya.
Puedes participar en nuestro desafío hasta 3 veces, pero cada entrada debe ser un proyecto nuevo.
Puedes combinar este desafío con tantos otros como desee.
Puedes participar en nuestro desafío desde cualquier parte del mundo. Sin restricciones de países.
Por favor, mantén tus entradas aptas para familias y niños.
Vincula la URL de tu entrada a la publicación de tu proyecto y no a todo tu blog.
Debes mencionar nuestro desafío con un enlace a este.
Solo entradas de blog, por favor.
Cualquier participación que no siga estas reglas no será elegible para el premio.
Lo más importante: ¡Diviértete jugando con nosotras!

Rules:
Your project should be a new creation. No back linking please.
You can create any project you like (cards, scrapbook layouts, mixed media, digital projects, altered art, canvas paintings, sewing, knitting, crochet, etc). All crafts accepted. As long as you follow the theme you may enter.
Your entry must be your own work.
You can enter our challenge up to 3 times, but each entry must be a new project.
You may combine this challenge with as many others as you wish.
You can enter our challenge from anywhere in the world. No country restrictions.
Please keep your entries family friendly and child friendly.
Please link your entry URL to your project post and not your entire blog.
You must mention our challenge with a link back to the challenge.
Only blog entries please.
Any entries that do not follow these rules will not be eligible for the prize.
Most importantly: Have fun playing along with us!

Κανόνες:
Το έργο σας πρέπει να είναι νέα δημιουργία. Μην εισάγετε έργα που έχετε δημοσιεύσει στο παρελθόν παρακαλώ.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ό,τι επιθυμείτε (κάρτες, σελίδες άλμπουμ, μικτές τεχνικές, ψηφιακά έργα, εναλλακτική τέχνη, ζωγραφική σε καμβά, ράψιμο, πλέξιμο, κλπ). Δεκτά τα έργα όλων των μορφών τέχνης. Εφόσον ακολουθείτε το θέμα, μπορείτε να συμμετέχετε.
Συμμετέχετε με δικό σας έργο.
Μπορείτε να συμμετέχετε στην πρόκλησή μας μέχρι 3 φορές, αλλά κάθε συμμετοχή πρέπει να είναι διαφορετικό έργο.
Μπορείτε να συνδυάσετε αυτή την πρόκληση με όσες άλλες επιθυμείτε.
Μπορείτε να συμμετέχετε στην πρόκλησή μας από οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν υπάρχουν περιορισμοί χωρών.
Παρακαλούμε οι συμμετοχές σας να είναι φιλικές προς όλους/όλες και προς τα παιδιά.
Παρακαλούμε καταχωρίστε το URL της συμμετοχής σας και όχι την αρχική σελίδα του blog σας.
Πρέπει να αναφέρετε την πρόκλησή μας βάζοντας το link της πρόκλησης στο blog σας.
Συμμετοχές παρακαλώ μόνο μέσω blog.
Συμμετοχές που δεν ακολουθούν αυτούς τους κανόνες δεν θα είναι επιλέξιμες για το βραβείο.
Και το πιο σημαντικό: Διασκεδάστε παίζοντας μαζί μας!

El enlace Inlinkz esta en el blog de Mia
The Inlinkz is on Mia's blog
Το Inlinkz βρίσκεται στο ιστολόγιο της Mia

Gracias por tu apoyo.
Esperamos ver tus entradas.

Thank you for your support.
We look forward to seeing your entries.

Ευχαριστούμε για τη υποστήριξή σας.
Ανυπομονούμε να δούμε τις συμμετοχές σας.Good luck to all !!!
¡ Buena suerte a todas !!!
Καλή τύχη σε όλους και όλες !!!


6 comentarios:

 1. Qué hermoso es! sencillo, elegante y lucidor para esta temporada, puede decorar cualquier lugar con estilo y yo complicándome la vida con diy's compleos jejejeje.
  No me pierdo el reto, cuenten conmigo!
  Ahora si he leído bien las instrucciones, finalmente 😌
  Besos!

  ResponderEliminar
 2. Qué trabajo tan original Diana...es increíble...lo bien que trabajadas con el papel.

  He tomado nota del reto...a ver si puedo participar.
  BESOS

  ResponderEliminar
 3. Such a fun challenge and so many pretty projects. Certainly a lot of inspiration and eye candy to enjoy. Beautiful job by all. Have a great weekend, Diana. Hugs.

  ResponderEliminar
 4. Como siempre venís cargadas de inspiración y buenas ideas creativas, Diana!
  En esta ocasion no podré acompañaros pero pasaré a ver los trabajos de las compañeras.
  Tu erizo es absolutamente encantador🥰🥰
  Un abrazo

  ResponderEliminar
 5. THE MOST BEAUTIFUL HEDGEHOG! IT IS PERFECT, DIANA!

  ResponderEliminar
 6. What a sweet hedgehog, so cleverly designed it must be so tactile to touch. Thank you so much for sharing this inspiring make.
  Happy creative October Tracey x

  ResponderEliminar

¡Muchas gracias por visitarme, me encanta leer tus comentarios!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...